Next Euskadi
Zure iritzia interesatzen daigu!

Zure erronkak gureak dira

Ekaineko Legebiltzarraren hauteskundeetarako programa eraikitzen ari gira. Bainan zure iritzirik gabe, osatu gabekoa litaike. Unkitzen gaituzten gaietan, zure ikusmoldea ezagutu nahi dugu. Zu bezala, hemen bizi eta hemen lan egiten dugu. Gure boza beharrezkoa izan behar da zuretzat garrantzitsuak diren erabakietan.

GAI HAUEK1etik 7ra BALORATU ITZAZU

Zure iritzia ezagutzeko eta hauteskunde programa osatzeko, milesker, oinarri ditugun zazpi gaiak handitik (1) ttipira (7) baloratzea. Zure erantzunak gure programan gehituko ditugu.

Hurbilezko lana bultzatu.

Gazteek kanpora ez joaiteko lanpostuak eta lantegiak sortzen lagundu.

Politika publiko eraginkorrentzat.

Estadoaren dezentralizazioa, gure beharrei moldatu politika eraginkorragoekin.

Politikan gizarte zibilaren papela garatu.

Nafarroa eta Euskal Autonomi Erkidegoarekin harremanak sendotu.

Janari zirkuito laburren garapena.

Tokiko energien ekoizpena.

Etxebizitzen berotasunaren arraberritzeko aholkatu eta lagundu.

Euskal Herri markari buruzko desmartxak indartu eta sormarkaka alorrak (AOP, IGP) garatu.

Gure laborantza iraunkortasun eta agro-ekologiko eredu batean indartu.

Lur funtsa zaindu.

Artisau arrantza iraunkorra sustatu.

Mugikortasun jasangarrirako politikak bultzatu.

Garraio publikoa eta intermodalitatea sustatu.

Salgaien garraioa tren eta Itsaso sarera bideratu.

Eraikitze eta arraberritze formula berriak bultzatu.

Etxebizitzak orekatu kostalde eta barnekaldearen artean, hobeki banatutako lanari esker.

Etxebizitza kolektiboetan ainiztasun zoziala hobetu.

Eskola-uzte goiztiarraren kontra borrokatu.

Goi mailako ikasketa eskaintza handitu.

Euskara hezkuntza sistema sarean bermatu.

Legezko oharra:
EAJ-PNVk galdetegi honen bidez emandako datuen babesa eta konfidentzialtasuna bermatzen du, Datu Pertsonalen Babeserako 115/1999 Lege Organikoan eta honen garapen araudian ezarritakoaren arabera. Hala nahi baduzu, Legeak aurreikusten duen sarbide, zuzentze eta ezeztatze eskubideaz balia zaitezke mezua honako helbide honetara bidaliz: internet@eaj-pnv.eu